• ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก สอบถามเพิ่มเติม โทร 054-228574

ความเป็นมางานให้บริการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลลำปาง

แนวทางการช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลลำปาง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลการใช้ชุดแผนการสอนฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ที่มีต่อความสามารถในการใช้ช้อนรับประทานอาหาร ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา      ผู้วิจัย : นางสาวสุพัตรา นามวงค์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและการประเมินตนเอง(SAR)

 

 
128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

2 เมษายน 2561  (เวลา 10.00 น.)

เว็บไซต์มี บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free