• ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก สอบถามเพิ่มเติม โทร 054-228574

 

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางจัดกิจกรรม พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

 

 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมอบรมผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
 

 

 

อบรมผู้พิการทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมอบรม การดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ ๓/๒๕๖๑ 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมอบรมการดำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการ และบุคคลสายสนับสนุนการสอน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(แม่ครัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individual Education Plan:IEP) 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง  เรื่องรับสมัครบุคคลสายสนับสนุนการสอน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(แม่ครัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

2 เมษายน 2561  (เวลา 10.00 น.)

เว็บไซต์มี บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free