พิมพ์ โครงสร้างฝ่าย
 โครงการประจำปี 2561

 คู่มือปฏิบัติงานทั่วไป

       งานประกันคุณภาพ

       งานธุรการ

       งานอาคารสถานที่

       งานประชาสัมพันธ์

       งานสารสนเทศ

       งานโภชนาการ

       งานอนามัย

       งานห้องสมุด

       งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

       งานเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับ คนพิการจังหวัดลำปาง

       งานภูมิทัศน์

 ปฏิทินการปฏิบัติงานทั่วไป
   
128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

18 กุมภาพันธ์ 2562  (เวลา 12.00 น.)

เว็บไซต์มี 11 บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 กลุ่มบริหารงานทั่วไป - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free